Turris

PorTrend - firewallové statistiky

Tento nástroj slouží k vizualizaci vývoje počtu paketů zachycených na firewallech routerů Turris s rozdělením podle protokolu a čísla portu. V grafech jsou zobrazovány údaje o počtu klientů, u kterých byl příchozí paket zablokován (Počet cílů), počtu unikátních vzdálených IP adres (Počet zdrojů) a o celkovém počtu paketů (Počet paketů) směřujících na daný protokol nebo kombinaci protokol/port. Ne vždy se jedná o zablokované pokusy o spojení, které byly inicializovány vzdálenou stranou - může se jednat například o fragmenty TCP komunikace, které dorazily po odpojení klienta od přístupového bodu Wi-Fi, nebo UDP pakety, které přišly po smazání záznamu ve firewallu o navázaném spojení. Statistiky jsou aktualizovány jednou denně.