Open Data

Výsledky měření doby odezvy vybraných internetových serverů a měření rychlosti jsou pravidelně publikovány v anonymizované formě a dostupné všem zájemcům jako Open Data v licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 (CC BY 3.0 CZ). Zveřejnění dat je v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

Data jsou dostupná na adrese https://project.turris.cz/open-data/reports/. Data jsou popsána v souboru README.txt ve složce s exporty.